Att främja hälsa och förebygga ohälsa

Lyssna

Hur miljöfaktorer påverkar människors hälsa i olika grupper i befolkningen och hur miljöhälsan utvecklas är en viktig del i Folkhälsomyndighetens folkhälsoarbete.

Den miljörelaterade hälsan är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa och i likhet med vad som gäller för andra riskfaktorer så varierar exponeringen, och därmed också hälsan, med människors levnadsförhållanden, livsvillkor och socioekonomiska tillhörighet.

Hälsoeffekter av miljöfaktorer, både positiva och negativa, beror på exponeringens omfattning och inneboende egenskaper, liksom på människors individuella känslighet och kapacitet att hantera förändring.

Miljö+hälsa=sant

Det här är en film om miljörelaterad hälsa och hur vår omgivningsmiljö, både ute och inne, påverkar vår hälsa och våra förutsättningar, inte minst vad gäller barn.

Dela filmen Mitt+hälsa=sant (play.mediaflowpro.com)

Underliggande sidor