Boende- och närmiljö för en god hälsa

Lyssna

Hur vår boende- och närmiljö planeras och utformas spelar roll när det gäller att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa.

Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är ett grundläggande mänskligt behov och den som inte har rimligt goda boendeförhållanden har svårare att klara övriga delar av livet, såsom utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan.

Vårt boende och de miljöer som vi till vardags vistas i påverkar den sociala miljön, som i sin tur påverkar de människor som bor där. Fysiska egenskaper med påverkan på den sociala miljön är bland annat tillgång till gång- och cykelvägar, luftkvalitet inomhus och utomhus, god ljudmiljö, tillgång till naturvärden nära bostaden samt kultur och service. Exempel på sociala aspekter är segregation, trygghet, delaktighet och inkludering i samhället, brottslighet, trångboddhet, hemlöshet och brist på bostäder.

Lagom sol och mer grönska

Barn behöver utemiljöer med mer grönska och lagom med sol (47 sekunder).

En god livsmiljö är viktig för hälsan

Miljön vi lever i påverkar vår hälsa på många sätt. I den här korta animerade filmen får du veta mer (35 sek).

Rapporter