Klimatförändringens påverkan på folkhälsa

Lyssna

Klimatförändringen påverkar människors hälsa. Effekterna på folkhälsan väntas öka både globalt och i Sverige, framför allt genom att förstärka redan befintliga risker och sårbarheter.

Klimatförändringen orsakar hälsorisker genom att extrema väderhändelser ökar, till exempel värmeböljor, torka och översvämningar. Den medför även förändringar i ekosystemen som till exempel kan gynna olika smittämnen och sjukdomsöverförande vektorer.

Folkhälsomyndigheten har gjort en risk- och sårbarhetsanalys som visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. De största riskerna för hälsan med ett förändrat klimat i Sverige, både i relation till allvarlighetsgrad och sannolikhet, är värmeböljor och fästingburna infektioner.

Med hög sannolikhet leder klimatförändringen i Sverige även till förändring av pollenallergier, fler översvämningar, sämre dricksvattenkvalitet samt mer vatten- och livsmedelsburen smitta.

Hälsorisker i Sverige påverkas även av klimatförändring i andra länder. Det rör sig till exempel om effekter på gränsöverskridande ekosystem, handel, finans, människors rörelsemönster och politisk säkerhet. Hälsorelaterade risker och sårbarheter som hittills har identifierats för Sverige är bland annat vårt importberoende av livsmedel och strategiska varor såsom mediciner, samt risken för gränsöverskridande zoonoser främst avseende myggburna infektioner.

Publikation