Miljöns påverkan på hälsan

Lyssna

Hur miljöfaktorer påverkar människors hälsa i olika grupper i befolkningen och hur miljöhälsan utvecklas är en viktig del i Folkhälsomyndighetens folkhälsoarbete.

Den miljörelaterade hälsan är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa och i likhet med vad som gäller för andra riskfaktorer så varierar exponeringen, och därmed också hälsan, med människors levnadsförhållanden, livsvillkor och socioekonomiska tillhörighet.

Hälsoeffekter av miljöfaktorer, både positiva och negativa, beror på exponeringens omfattning och inneboende egenskaper, liksom på människors individuella känslighet och kapacitet att hantera förändring.

Underliggande sidor

  • Klimatförändringens påverkan på folkhälsa

    Klimatförändringen påverkar människors hälsa. Effekterna på folkhälsan väntas öka både globalt och i Sverige, framför allt genom att förstärka redan befintliga risker och sårbarheter.

  • Samhällsplanering och boende

    Hur vår boende- och närmiljö planeras och utformas spelar roll när det gäller att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa.

  • Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer

    Trafik, ventilation, grannar och restauranger är de vanligaste källorna för vad som kallas samhällsbuller. Utöver att människor upplever sig störda, har buller negativ påverkan på hälsan.