Planerad hälsoskyddstillsyn 2022–2025

Lyssna

För dig som arbetar med hälsoskyddstillsyn i en kommun. Här beskrivs vilken tillsyn som prioriteras enligt strategin för miljöbalken och vilken vägledning som vi kommer att ge 2022–2025.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ge tillsynsvägledning och att samordna kommunernas hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken. Den nationella strategin för miljöbalkstillsyn samt Folkhälsomyndighetens plan för tillsynsvägledning utgör stöd för kommunernas tillsynsplanering och är bra att känna till om man arbetar med tillsyn inom hälsoskyddsområdet.

Nationella strategin för miljöbalkstillsynen

I den nationella strategin beskrivs vilka tillsynsområden som prioriteras 2022–2025. Syftet är att skapa förutsättningar för en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig och effektiv. Ansvariga myndigheter har tillsammans pekat ut vad som ska vara i fokus för miljöbalkstillsynen. Det betyder att många kommer att satsa på tillsyn av samma typ av verksamheter under perioden.

Den nationella strategin är framtagen i samverkan mellan centrala myndigheterna inom miljöbalkens område och representanter från tillsynsmyndigheterna. Under perioden ska de tillsynsvägledande myndigheterna också ta fram vägledning till stöd för kommunernas arbete.

Folkhälsomyndighetens fokusområden i den nationella strategin 2022–2025

Inomhusmiljö i bostäder

Kommunerna bedriver tillsyn av fastigheter/bostäder där risken för olägenhet för människors hälsa är stor. Folkhälsomyndigheten tar fram vägledning, arrangerar en utbildning samt deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Bassängbad

Kommunerna gör tillsynsbesök på anmälningspliktiga bassängbad under perioden 2022–2024. Folkhälsomyndigheten tillhandahåller frågor och svar samt deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Inomhusmiljö och egenkontroll i förskola och skola

Kommunerna bedriver tillsyn av förskolor och grundskolor. Extra fokus i tillsynen för både förskolor och skolor 2022–2024 är städning. Folkhälsomyndigheten ser över och kompletterar webbtexter, tillhandahåller frågor och svar samt deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Ytterligare fokus för förskolor 2024–2025 är hygien och smitta. Folkhälsomyndigheten deltar på regionala hälsoskyddsträffar.

Länsstyrelsen samordnar tillsynen av samtliga fokusområden.

Plan för tillsynsvägledning

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2024–2025. Sedan 2023 ska planerna för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område vara tvååriga och följa den nationella strategin. I planen framgår vilken tillsynsvägledning Folkhälsomyndigheten planerar för åren 2024 och 2025.

Publikationer