Huvudlöss

Lyssna

Huvudlöss är ett vanligt problem bland barn i förskolan och skolan. Huvudlusen sprids främst mellan personer som kommer i direkt kontakt med varandra. Den som driver en verksamhet som en förskola eller skola har ett ansvar att förebygga att huvudlöss sprids. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett ansvar att granska verksamheten i sin tillsyn.

Huvudlöss, eller hårlöss som de också kallas, är ett vanligt problem bland barn i förskolan och skolan. Att en person får huvudlöss har inget med dålig hygien att göra och man kan inte heller tvätta bort huvudlöss. Symtom på huvudlöss är klåda i hårbotten och små skrapsår på hårbotten, främst runt öron och nacke där hårlöss trivs bäst. Huvudlusen sprider inte vidare bakterier eller virus och bedöms därför inte vara någon större hälsorisk.

Verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken

Enligt miljöbalken ska lokaler för allmänna ändamål som förskolor och skolor brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Huvudlöss är ohyra och kan vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Verksamhetsutövare ska i sin egenkontroll förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Förskolan eller skolan kan behöva se över att inte verksamheten är orsaken till att huvudlöss kan spridas. Rutiner ska finnas för hur problem med huvudlöss tas omhand och motverkas.

Exempel på rutiner i verksamhetsutövarens egenkontroll kan vara att

  • meddela vårdnadshavare när det finns huvudlöss bland barnen och informera dem om att undersöka barnen regelbundet hemma för förekomst av löss.
  • när det går löss i barngruppen försöka undvika att barnen sitter väldigt nära varandra, exempelvis när de läser tillsammans.
  • inte barnen använder samma hårborstar och kammar eller lånar andra saker som mössor och halsdukar av varandra
  • förvaring av kläder, mössor och halsdukar inte innebär en risk för överföring av huvudlöss
  • barnens sängkläder och vilomadrasser hålls åtskilda.

Behandling och bekämpning

Det är inte nödvändigt eller lämpligt att behandla lokaler eller föremål med bekämpningsmedel mot skadedjur för att bli av med huvudlöss. En sådan behandling utsätter människor för onödig exponering för bekämpningsmedel.

Läs mer

Råd om bekämpning av huvudlöss (1177.se)