Tillsynsvägledning asylboenden

Lyssna

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta vägledning om inomhusmiljön i asylboenden och hur tillsynen enligt miljöbalken kan bedrivas. Vägledningen kan också användas av Migrationsverket, leverantörer och fastighetsägare som ansvarar för asylboenden, till exempel när ett egenkontrollprogram ska tas fram.

Asylboenden är lokaler för allmänna ändamål och omfattas av miljöbalkens bestämmelser, men de är inte anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Migrationsverket erbjuder bostäder för asylsökande, dessa kallas ofta asylboende men även anläggningsboende för asylsökande, flyktingförläggning, flyktingboende och migrationsboende. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen har ansvar för tillsynen enligt miljöbalken av asylboenden.

Här nedan hittar du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör vägledning som kan användas i arbetet med tillsyn av asylboenden.

Tillsynsvägledning om asylboenden

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för de boenden där asylsökande bor längre tider under tiden som deras asylärende utreds.

  • Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden

    Publicerad:

    Tillsynsvägledningen om asylboenden utgör ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Den kan också användas av Migrationsverket, leverantörer av…

Vanliga frågor och svar om tillsyn av asylboenden

Frågor och svar om asylboenden

Seminarium om tillsyn av asylboenden från 2016

Filmer och presenatationer från ett seminarium om inomhusmiljön i asylboenden, med fokus på tillsyn enligt miljöbalken. Seminariet genomfördes 2016, men innehållet är fortfarande aktuellt.

Seminarium om inomhusmiljön i asylboenden

Tillsynsvägledning om akuta ankomstboenden för flyktingar

Den här vägledningen är tänkt att tillämpas för akuta ankomstboenden för flyktingar som uppstått i en extraordinär situation.

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i akuta ankomstboenden för flyktingar

Tillsynsvägledning om hem för ensamkommande asylsökande barn

Ensamkommande asylsökande barn kan placeras i ett hem för vård eller boende (HVB), i ett stödboende eller i ett familjehem. HVB och stödboende hör till lokaler för vård, behandling och omsorg inom socialtjänsten och omfattas av kommunernas hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård och omsorg.

Tillsynsvägledning om lokaler för vård och omsorg