Rådgivning, kurser och träning

Lyssna

På Folkhälsomyndigheten finns bioriskspecialister som är rådgivande till andra myndigheter och organisationer i frågor som rör hantering av biorisker. Myndigheten kan även ge kurser och träning om hantering av biorisker.

Myndigheten kan på uppdrag erbjuda grundläggande kurs i bioriskhantering eller praktisk hantering av personlig skyddsutrustning vid kontakt med smittämnen. Målgrupper för uppdragsverksamheten inom bioriskhantering är myndighetslaboratorier, universitet och högskolor och organisationer. Kurser i hantering av biorisker kan också komma ifråga för andra målgrupper, exempelvis blåljusorganisationer som riskerar komma i kontakt med biorisker och biologiska hot.

Skräddarsydda kurser utformas i överenskommelse med den organisation som efterfrågar kursen. Undervisning och träning sker i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt praktiska övningar. Kurser anordnas i vissa fall i laboratoriemiljö.

Publikation