Kurser och träning

På Folkhälsomyndigheten finns biosäkerhetsspecialister som är rådgivande gentemot andra myndigheter i frågor som rör biosäkerhet och bioskydd. Kunskap om biosäkerhet och bioskydd behövs på diagnostiska laboratorier, forskningslaboratorier vid universitet/högskolor, industrier eller andra platser där laborativ verksamhet förekommer och biologiskt material hanteras.

Folkhälsomyndigheten kan på uppdrag erbjuda grundläggande kurs i bioriskhantering och praktisk utbildning i laboratoriesäkerhet. Målgrupper för uppdragsverksamheten inom biosäkerhet och bioskydd är exempelvis myndighetslaboratorier, universitet/högskolor och internationella samarbetspartners. Skräddarsydda träningsprogram utformas i överenskommelse med den organisation som efterfrågar kursen.

Undervisning och träning sker i form av föreläsningar, och gruppdiskussioner respektive praktiska övningar i skyddsnivå 2 laboratorium eller skyddsnivå 3 och 4 säkerhetslaboratorier.

Frågor om våra tjänster?

Laboratoriepersonal
Kundtjänst mikrobiologi för laboratoriepersonal

Tfn: 010-205 24 44
Vardagar: 9.30–12.00, 13.00–15.30

Privatpersoner
hänvisas till 1177 Vårdguiden

E-post besvaras dagligen.

Vid akuta frågor under kontors­tid utanför kund­tjänstens telefon­tider, hänvisar vi till myndig­hetens växel.

Klinisk mikrobiolog i beredskap
Beredskapsdiagnostik utanför kontorstid.

Gå till toppen av sidan