Skyddsåtgärder vid speciell diagnostik

Folkhälsomyndigheten utför diagnostik av unik natur, så kallad speciell diagnostik.

Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av hög risk för laboratoriesmitta (till exempel mjältbrand) eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området (till exempel rabies).

I andra fall kan metodiken vara under utprövning eller så ny att andra laboratorier inte hunnit introducera den. Metodiken kan även fordra speciell kompetens eller särskilda resurser, till exempel elektronmikroskopi och P3- och P4- laboratorier, som finns inom Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten utför dessutom bakterie-, virus- och parasitkarakteriseringar (typningar som oftast är avgiftsfria) samt referensfunktioner av betydelse för den infektionsepidemiologiska verksamheten.

Läs mer

Information för beställare

P4-laboratoriet

Arbetsmiljöverket: Smittrisker (AFS 2018:4)

Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (2007)

WHO Laboratory Biosafety Manual (2004)

Gå till toppen av sidan