Skyddsåtgärder vid speciell diagnostik

Lyssna

Folkhälsomyndigheten utför diagnostik av unik natur, så kallad speciell diagnostik.

Denna diagnostik är sådan som rutinmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av hög risk för laboratorieassocierad smittspridning (till exempel mjältbrand) eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området (till exempel rabies).

I andra fall kan metodiken vara under utprövning eller så ny att andra laboratorier inte hunnit introducera den (till exempel vid upptäck av ett nytt smittämne). Metodiken kan även fordra speciell kompetens eller särskilda resurser, till exempel elektronmikroskopi eller laboratorier med skyddsnivå 3 eller skyddsnivå 4, som finns inom Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten utför dessutom bakterie-, virus- och parasitkarakteriseringar (typningar som oftast är avgiftsfria) samt referensfunktioner av betydelse för den infektionsepidemiologiska verksamheten.

Läs mer