Analystyp
Indikation

Epidemiologisk övervakning av smittspridning och utbrottsutredning.

Provmaterial

Renkultur av bakteriestam.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket material provet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport Isolat på transportsubstrat.
Svarstid Inom 3-10 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Salmonella enterica kan enligt Kauffmann-White schemat indelas i cirka 2 500 serotyper.

Rutinanalys med hjälp av helgenomsekvensering är ej ackrediterad. Vid behov sker även fenotypisk analys med metodik som är ackrediterad.

Avgiftsfri inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammet