Frågor och svar mikrobiologens kundtjänst

Lyssna

Här har vi samlat våra vanligaste frågor som kommer till vår Kundtjänst för mikrobiologi.

Kundtjänst för mikrobiologi

Lyssna

Information om provtagningsmaterial t.ex. vilket rör som ska användas, hittas i analyskatalogen för respektive mikrobiologiskt agens.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Varje analys har en egen svarstid. Se respektive mikrobiologiskt agens i analyskatalogen.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Prov för serologiska analyser kan förvaras i kyl över helgen i väntan på transport.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För information om priser se prislistan för kliniskt mikrobiologiska analyser.

Prislista för laboratorieanalyser

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information om analysutbudet hittar du i vår analyskatalog.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) ska vissa sjukdomar anmälas till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Detta görs via SmiNet.

SmiNet

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Beställningar görs via e-post till kundtjänst för mikrobiologi.

kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Adressen är:

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Uppdaterad:
Dela länk till frågan