Klinisk anmälan

Här anmäler behandlande läkare fall av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar - för behandlande läkare

Laboratorieanmälan

Laboratorier kan anmäla diagnosticerade fall av anmälningspliktiga sjukdomar här:

Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar - för laboratorier

Blanketter för anmälningar enligt smittskyddslagen

Vissa anmälningar går inte att göra via SmiNet, utan görs på blanketter som sedan skickas in till ansvarig smittskyddsläkare.

Blankett för byte av behandlande läkare m.m.

Med denna blankett anmäls byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när Smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera (PDF, 442 kB)

Blankett för andra anmälningar enligt smittskyddslagen

Med denna blankett kan behandlande läkare anmäla t.ex. att en person inte inställt
sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt
eller inte kommer att följa sina förhållningsregler, inte följer erbjuden
medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk, m.m.

Anmälan till smittskyddsläkaren (PDF, 400 kB)