SmiNet

Lyssna

Genom SmiNet administreras elektroniska fallanmälningar gällande smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Information angående SmiNet 2021-09-10

Sedan den 6 september är en ny version av SmiNet i drift.
Se www.folkhalsomyndigheten.se/sminet för mer information.