SmiNet

Genom SmiNet administreras elektroniska fallanmälningar gällande smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Klinisk anmälan

Här anmäler behandlande läkare fall av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar - för behandlande läkare

Laboratorieanmälan

Laboratorier kan anmäla diagnosticerade fall av anmälningspliktiga sjukdomar här:

Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar - för laboratorier

Blanketter för anmälan

Anmälan om byte av behandlande läkare med mera enligt smittskyddslagen (PDF, 442 kB)

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (PDF, 400 kB)

Gå till toppen av sidan