Frågor och svar mikrobiologens kundtjänst

Lyssna

Här har vi samlat våra vanligaste frågor som kommer till vår Kundtjänst för mikrobiologi.

Kundtjänst för mikrobiologi

Lyssna

Personuppgifter på fakturor togs bort från och med den 13 januari 2020 i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det är därmed labdatanumret som är den unika identiteten för provet och som behöver uppges i telefonkontakt med Kundtjänst mikrobiologi.

Labdatanumret finns på fakturan för analysen och börjar med ÅR-XXXXX (till exempel 20-00001).

För att ytterligare säkerställa patientsäkerheten, korrekt fakturering och snabbare svarstider så uppmanar vi våra kunder att använda vår elektroniska remiss istället för traditionell pappersremiss.

Mer information om e-remiss och e-svar

Här finns mer information hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter:

Hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information om provtagningsmaterial t.ex. vilket rör som ska användas, hittas i analyskatalogen för respektive mikrobiologiskt agens.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Varje analys har en egen svarstid. Se respektive mikrobiologiskt agens i analyskatalogen.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Prov för serologiska analyser kan förvaras i kyl över helgen i väntan på transport.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

För information om priser se prislistan för kliniskt mikrobiologiska analyser.

Prislista för laboratorieanalyser

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information om analysutbudet hittar du i vår analyskatalog.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) ska vissa sjukdomar anmälas till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Detta görs via SmiNet.

SmiNet

Anmälningspliktiga sjukdomar

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Beställningar görs via e-post till kundtjänst för mikrobiologi.

kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Adressen är:

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Uppdaterad:
Dela länk till frågan