E-utbildning: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Lyssna

Välkommen till en e-utbildning om att arbeta långsiktigt och kunskapsbaserat för en god och jämlik hälsa. Använd den för att lära dig mer eller för att höja kunskapen hos andra.

E-utbildningen syftar till att skapa förståelse och engagemang för hur vi som samhälle ska lyckas nå riksdagens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna till 2048.

E-utbildningen svarar på

  • vad god och jämlik hälsa innebär
  • varför det är viktigt för både individen och för samhällets utveckling
  • hur offentliga aktörer kan göra mer, bättre eller annorlunda för att bidra till en god och jämlik hälsa, med den nationella folkhälsopolitiken som vägledning.

Genom e-utbildningen får du ett kortfattat, interaktivt och pedagogiskt verktyg. Den innehåller

  • interaktiva textavsnitt
  • animerade lärfilmer
  • filmer där forskare, politiker och praktiker ger sina perspektiv på ett framgångsrikt och systematiskt arbete.

Med en gemensam förståelse för den nationella folkhälsopolitiken, för vad en god och jämlik hälsa innebär och för hur vi når dit kan vi öka takten i arbetet med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Trailer om e-utbildningen

Film: Trailer om e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Den här filmen kan du använda när du vill göra en kort presentation av e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling.

Målgrupper för e-utbildningen

E-utbildningen vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå i offentlig sektor. Många arbetsområden och roller berörs av arbetet för god och jämlik hälsa. Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsliv, socialförsäkringssystem, samhällsplanering, regional utveckling, beredskapsarbete, mänskliga rättigheter och miljö är exempel på detta. Alla behövs i arbetet för en god och jämlik hälsa.

Så här använder du e-utbildningen

E-utbildningen är tänkt för självstudier. Den består av fem kapitel som tillsammans tar cirka 90 minuter att genomföra. Ta del av e-utbildningen genom att logga in i vår utbildningsportal.

Till e-utbildningen God och jämlik hälsa för samhällets utveckling (e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se)

Mer om e-utbildningar

Frågor för dialog i grupp

E-utbildningen handlar om utvecklingsfrågor som är värdefulla att diskutera i grupp.

Här finns förslag på dialogfrågor. Välj de frågor som passar i er arbets- eller ledningsgrupp.

God och jämlik hälsa för samhällets utveckling – Dialogfrågor för diskussion i grupp (PDF, 1,1 MB)

Om du vill ha frågorna i PowerPoint-format mejla till:

e-utbildning.godochjamlikhalsa@folkhalsomyndigheten.se

Filmer från e-utbildningen

Vi har samlat ett urval filmer från e-utbildningen som du kan använda separat, till exempel vid presentationer.

Filmer från God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Läs mer