TiB är kontakten till Folkhälsomyndigheten i akuta situationer och funktionen finns tillgänglig dygnet runt. TiB är främst avsedd för att myndigheter ska kunna ta kontakt med varandra vid allvarliga händelser och kriser.

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.

1177 Vårdguiden