Tjänsteman i beredskap

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har en Tjänsteman i Beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser.

TiB är kontakten till Folkhälsomyndigheten i akuta situationer och funktionen finns tillgänglig dygnet runt. TiB är främst avsedd för att myndigheter ska kunna ta kontakt med varandra vid allvarliga händelser och kriser.

Privatpersoner hänvisas till 1177 för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.

1177 (1177.se)