Kontakta Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax i regel blir en allmän handling och kan begäras ut av vem som helst. Vid en begäran om allmän handling görs alltid en sekretessprövning.

Telefon

Växeln är öppen vardagar (ordinarie tider) kl. 08:00–16:30.

010-205 20 00

E-post

info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser

Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress

Mer om hur du skickar en faktura till Folkhälsomyndigheten

Besöksadresser

Nobels väg 18
171 82 Solna

Campusvägen 20
831 40 Östersund

Leveransadresser

Tomtebodavägen 12 B
171 82 Solna

Campusvägen 10
831 40 Östersund

Organisationsnummer

202100-6545

Fax

08-32 83 30

Kontaktuppgifter till arbetsgrupper

Tabell: Kontaktuppgifter till olika funktionsbrevlådor inom myndigheten
Arbetsgrupp E-postadress För ärenden som rör
Alkohol (ej tillsyn) alkohol@folkhalsomyndigheten.se Frågor som rör alkoholkonsumtion, förebyggande arbete och alkoholskador.
Alkoholtillsyn alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se Om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, serveringsfrågor och kunskapsprovet i alkohollagen
AMR Sweden amrsweden@folkhalsomyndigheten.se WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment
Arbetsmiljö Kontaktuppgifter hos Arbetsmiljöverket (av.se)
Bekämpningsmedel bekampningsmedel@folkhalsomyndigheten.se För frågor om användningstillstånd för bekämpningsmedel och tillhörande tillsynsvägledning
Biorisker biorisker@folkhalsomyndigheten.se Frågor om biosäkerhet, bioskydd och hantering av biorisker
Calici Veckorapport calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se Epidemiologisk övervakning av calici, kommunikation och rapportering från laboratorier, vården med mera, samt frågor om datautlämning
E-handel ehandel@folkhalsomyndigheten.se Frågor om elektroniska fakturor
Folkhälsan i Sverige folkhalsanisverige@folkhalsomyndigheten.se Frågor om uppföljningssystemet Folkhälsan i Sverige
Folkhälsodata folkhalsodata@folkhalsomyndigheten.se Folkhälsodata - databas och faktablad med statistik
Folkhälsoenkäten folkhalsoenkaten@folkhalsomyndigheten.se Frågor om Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
FolkhälsoStudio folkhalsostudio@folkhalsomyndigheten.se Interaktivt verktyg för visualisering av folkhälsostatistik
Förstörandelagen forstorandelagen@folkhalsomyndigheten.se Begäran om yttrande samt beslut om förstörande
Hiv/STI hivsti@folkhalsomyndigheten.se Frågor om myndighetens arbete med hiv och STI
Hälsofarlig vara halsofarligvara@folkhalsomyndigheten.se Frågor om tillstånd för hälsofarliga varor
Indikatorlabbet indikatorlabbet@folkhalsomyndigheten.se Frågor om statistikverktyget Indikatorlabbet inom ANDTS
Influensarapport influensarapport@folkhalsomyndigheten.se Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården med mera, samt frågor om datautlämning
iGas Veckorapport igas.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se Epidemiologisk övervakning av iGAS, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.
Läkemedel Kontaktuppgifter hos Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)
Mikrobiologens Kundtjänst kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se Frågor om vår laboratorieverksamhet, utlämning av analyssvar, uppföljning av fakturafrågor samt ser till att kund får rådgivning och konsultation med experter inom respektive enhet
NAC Sweden nac-Sweden@folkhalsomyndigheten.se WHO National Authority for Containment of poliovirus (NAC)
Nordic Biosafety Network nordicbiosafety@folkhalsomyndigheten.se Kontakt för Nordic Biosafety Meeting/Forum/Member
Nya psykoaktiva substanser nps@folkhalsomyndigheten.se Klassificering av narkotika och hälsofarliga varor
Partihandel partihandel@folkhalsomyndigheten.se Inrapportering statistik över alkoholförsäljning/ tillverkning. Inrapportering deklaration av vin- och druvmustlager
Presstjänst media@folkhalsomyndigheten.se Kontakt via mejl eller telefon 010-205 21 00
Psykisk hälsa psykiskhalsa@folkhalsomyndigheten.se Frågor om myndighetens arbete med psykisk hälsa
Publikationstjänst fohm@ljungbergs.se Frågor kring beställningar i webbshoppen, leveranser samt fakturafrågor
Servering servering@folkhalsomyndigheten.se Inrapportering av restaurangrapporter, Alkohol- och tobaksregistret (stadigvarande serveringstillstånd, registerutdrag, support kommunala alkoholhandläggare)
Spelprevention spelprevention@folkhalsomyndigheten.se Om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar, samt frågor om Swelogs
SRHR srhr@folkhalsomyndigheten.se Frågor om myndighetens arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Statsbidrag statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se Ansökan, pågående uppdrag, redovisning av medel mm
Svarstjänst om covid-19 svarstjanst@folkhalsomyndigheten.se Svarstjänst rörande covid-19. Frågor om sjukdomar och behandling hänvisas till 1177.se
Svebar svebar@folkhalsomyndigheten.se Frågor om Svebar (innehåll och teknik). svebar.folkhalsomyndigheten.se
Suicidprevention suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se Frågor om suicidpreventivt arbete. För information om vård och behandling hänvisar vi till Socialstyrelsen
Säkra biorisker info@sakrabiorisker.se Webbverktyg för självskattning av bioriskhantering vid laboratorier
Tema folkhälsa tema.folkhalsa@folkhalsomyndigheten.se Frågor och förslag rörande webbsidorna Tema folkhälsa
Tillsynsvägledning hälsoskydd halsoskydd@folkhalsomyndigheten.se För tillsynsvägledning och frågor om miljöbalkens regler om hälsoskydd
Tobakstillsyn tobakstillsyn@folkhalsomyndigheten.se För tillsynsvägledning om lagstiftning kring tobak
Vaccinationsregistret supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se Frågor om registrering av vaccinationer, inloggning, konto, inrapporterade vaccinationer mm.
Webb webb@folkhalsomyndigheten.se Frågor, synpunkter och förslag om webbplatsen

E-post till anställda

Alla anställda vid Folkhälsomyndigheten har e-post. E-postadresserna är utformade så här: fornamn.efternamn@folkhalsomyndigheten.se.