Medel att söka och pågående uppdrag

Här kan du läsa om de statsbidrag som Folkhälsomyndigheten fördelar till olika organisationer, landsting, kommuner och myndigheter.

Bidragsformer

Projektbidrag – ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

Verksamhetsbidrag – kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet inom ett särskilt angivet område.

Organisationsbidrag – finansierar organisationers huvudsakliga verksamhet och är ett basbidrag för organisationens existens.

Gå till toppen av sidan