2017

Psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration: ideella organisationer 2017 (PDF, 23 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2017 (PDF, 138 kB)

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2017 (PDF, 56 kB)

Hiv/STI-prevention: Landsting och vissa kommuner (PDF, 311 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2017 (PDF, 283 kB)

Hiv/ST-prevention: Projektbidrag 2017 (PDF, 22 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2017 (PDF, 359 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2017 (PDF, 20 kB)

2016

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2016 (PDF, 124 kB)

Hiv/STI-prevention: statsbidrag till landsting och vissa kommuner 2016 (PDF, 127 kB)

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2016 (PDF, 145 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2016 (PDF, 25 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2016 (PDF, 20 kB)

2015

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2015 (PDF, 102 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2015 (PDF, 334 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2015 (Excel-dokument, 12 kB)

Spel: medel till särskilda utvecklingsprojekt i syfte att motverka spelproblem 2015 (PDF, 9 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2015 (Excel-dokument, 14 kB)

2014

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2014 (PDF, 280 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2014 (PDF, 314 kB)

Hiv/STI-prevention: statsbidrag till landsting och vissa kommuner 2012-2014 (PDF, 300 kB)