2021

Alkohol, tobak och spel om pengar: Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser 2021

Hiv/STI-prevention: Ideella riksorganisationer verksamhetsbidrag 2021

Hiv/STI-prevention: Organisationsbidrag ideella riksorganisationer 2021

Hiv/STI-prevention: Projektbidrag för ideella organisationer på regional och lokal nivå 2021

Hiv/STI-prevention: Verksamhetsbidrag för ideella organisationer på regional och lokal nivå 2021

Psykisk hälsa och suicidprevention – verksamhetsbidrag för ideella organisationer 2021

Psykisk hälsa: Organisations- och verksamhetsbidrag för år 2021

Suicidprevention: Projektbidrag till ideella organisationer för år 2021

Spelförebyggande: Organisationsbidrag för verksamhet för år 2021

Tobak: Organisationsbidrag för tobaksförebyggande verksamhet för år 2021

2020

ANDT: Projektbidrag för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbetet 2020 (PDF, 88 kB)

Alkohol, tobak, spel om pengar: Verksamhetsbidrag telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak, spel om pengar 2020 (PDF, 617 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag till riksorganisationer 2020 (PDF, 69 kB)

Hiv/STI-prevention: verksamhets- och projektbidrag till regionala och lokala organisationer 2020 (PDF, 103 kB)

Projektbidrag till ideella organisationer inom området suicidprevention 2020 (PDF, 340 kB)

Psykisk hälsa: organisations- och verksamhetsbidrag 2020 (PDF, 524 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn i migration: verksamhetsbidrag år 2020 (PDF, 547 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Fördelning av tilläggsmedel inom området verksamhetsbidrag för att bedriva främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn i migration med anledning av aktuell covid-19 situation (PDF, 153 kB)

Spelprevention: Organisationsstöd till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska skadeverkningar av spel om pengar 2020 (PDF, 148 kB)

Tobak: Organisationsbidrag för att bedriva förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket (PDF, 150 kB)

Verksamhetsbidrag för psykisk hälsa och suicidprevention – ideella organisationer 2020: Sammanställning ytterligare medel (PDF, 97 kB)

2019

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2019 (PDF, 122 kB)

Förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket: Organisationsbidrag (PDF, 20 kB)

Förebyggande arbete inom området spel om pengar 2019: Organisationsbidrag (PDF, 116 kB)

Hiv/STI-prevention: projektbidrag regionala konferenser 2019 (PDF, 27 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2019 (PDF, 33 kB)

Telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2019: Verksamhetsbidrag (PDF, 363 kB)

Tilläggsbeslut till organisationsbidrag tobaksförebyggande verksamhet 2019 (PDF, 198 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ytterligare medel till ideella organisationer som tidigare beviljats verksamhetsbidrag 2019 (PDF, 116 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention 2019: Verksamhetsbidrag (PDF, 306 kB)

Psykisk hälsa 2019: Organisations- och verksamhetsbidrag (PDF, 278 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Projektbidrag för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner och personer med transerfarenhet (PDF, 25 kB)

Verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2019: Verksamhets- och projektbidrag enligt förordning (2018:596) (PDF, 38 kB)

2018

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2018 (PDF, 127 kB)

Alkohol, tobak och spel om pengar: Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser (PDF, 118 kB)

Hiv/STI-prevention: verksamhetsbidrag till regionala och lokala organisationer (PDF, 141 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2018 (PDF, 125 kB)

Psykisk hälsa: barn och unga i migration 2018 (PDF, 331 kB)

Psykisk hälsa: Organisations- och verksamhetsbidrag 2018 (PDF, 110 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2018 (PDF, 129 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: transpersoner (PDF, 116 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Organisationer som får extra medel (PDF, 209 kB)

Spel: Organisationsbidrag till förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar (PDF, 120 kB)

Spel: Tilläggsbeslut till Organisationsbidrag till verksamhet mot överdrivet spelande

Tobak: Organisationsbidrag till tobaksförebyggande verksamhet (PDF, 119 kB)

Tobak: Verksamhetsbidrag till tobaksförebyggande arbete med fokus på barn och ungdomar – ideella organisationer (PDF, 115 kB)

Tobak: Tilläggsbeslut till Organisationsbidrag till tobaksförebyggande verksamhet

2017

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2017 (PDF, 56 kB)

Dopning: Regeringsuppdrag STAD 2017 (PDF, 1008 kB)

Hiv/STI-prevention: Landsting och vissa kommuner (PDF, 311 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2017 (PDF, 283 kB)

Hiv/ST-prevention: Projektbidrag 2017 (PDF, 22 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration: ideella organisationer 2017 (PDF, 23 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2017 (PDF, 138 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: transpersoner (PDF, 114 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2017 (PDF, 359 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2017 (PDF, 20 kB)

2016

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2016 (PDF, 145 kB)

Dopning: Regeringsuppdrag STAD 2016 (PDF, 210 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2016 (PDF, 124 kB)

Hiv/STI-prevention: statsbidrag till landsting och vissa kommuner 2016 (PDF, 127 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2016 (PDF, 25 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2016 (PDF, 20 kB)