Beviljade medel

Här kan du se vilka olika projekt, verksamheter och organisationer som beviljats medel vid tidigare utlysningar.

2019

Tilläggsbeslut till organisationsbidrag tobaksförebyggande verksamhet 2019 (PDF, 198 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ytterligare medel till ideella organisationer som tidigare beviljats verksamhetsbidrag 2019 (PDF, 116 kB)

Hiv/STI-prevention: projektbidrag regionala konferenser 2019 (PDF, 27 kB)

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2019 (PDF, 122 kB)

Förebyggande arbete i syfte att minska tobaksbruket: Organisationsbidrag (PDF, 20 kB)

Förebyggande arbete inom området spel om pengar 2019: Organisationsbidrag (PDF, 116 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2019 (PDF, 33 kB)

Telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2019: Verksamhetsbidrag (PDF, 363 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention 2019: Verksamhetsbidrag (PDF, 306 kB)

Psykisk hälsa 2019: Organisations- och verksamhetsbidrag (PDF, 278 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Projektbidrag för att minska psykisk ohälsa och förebygga suicid bland transpersoner och personer med transerfarenhet (PDF, 25 kB)

Verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar för år 2019: Verksamhets- och projektbidrag enligt förordning (2018:596) (PDF, 38 kB)

2018

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2018 (PDF, 127 kB)

Alkohol, tobak och spel om pengar: Verksamhetsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser (PDF, 118 kB)

Hiv/STI-prevention: verksamhetsbidrag till regionala och lokala organisationer (PDF, 141 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2018 (PDF, 125 kB)

Psykisk hälsa: barn och unga i migration 2018 (PDF, 331 kB)

Psykisk hälsa: Organisations- och verksamhetsbidrag 2018 (PDF, 110 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2018 (PDF, 129 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: transpersoner (PDF, 116 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: Organisationer som får extra medel (PDF, 209 kB)

Spel: Organisationsbidrag till förebyggande verksamhet i syfte att minska skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar (PDF, 120 kB)

Spel: Tilläggsbeslut till Organisationsbidrag till verksamhet mot överdrivet spelande (PDF, 113 kB)

Tobak: Organisationsbidrag till tobaksförebyggande verksamhet (PDF, 119 kB)

Tobak: Verksamhetsbidrag till tobaksförebyggande arbete med fokus på barn och ungdomar – ideella organisationer (PDF, 115 kB)

Tobak: Tilläggsbeslut till Organisationsbidrag till tobaksförebyggande verksamhet (PDF, 117 kB)

2017

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2017 (PDF, 56 kB)

Dopning: Regeringsuppdrag STAD 2017 (PDF, 1008 kB)

Hiv/STI-prevention: Landsting och vissa kommuner (PDF, 311 kB)

Hiv/STI-prevention: Organisations- och verksamhetsbidrag 2017 (PDF, 283 kB)

Hiv/ST-prevention: Projektbidrag 2017 (PDF, 22 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention hos barn i migration: ideella organisationer 2017 (PDF, 23 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: ideella organisationer 2017 (PDF, 138 kB)

Psykisk hälsa och suicidprevention: transpersoner (PDF, 114 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2017 (PDF, 359 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2017 (PDF, 20 kB)

2016

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2016 (PDF, 145 kB)

Dopning: Regeringsuppdrag STAD 2016 (PDF, 210 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2016 (PDF, 124 kB)

Hiv/STI-prevention: statsbidrag till landsting och vissa kommuner 2016 (PDF, 127 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2016 (PDF, 25 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2016 (PDF, 20 kB)

2015

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2015 (PDF, 102 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2015 (PDF, 334 kB)

Spel: organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2015 (Excel-dokument, 12 kB)

Spel: medel till särskilda utvecklingsprojekt i syfte att motverka spelproblem 2015 (PDF, 9 kB)

Tobak: organisationsbidrag till tobakspreventiv verksamhet 2015 (Excel-dokument, 14 kB)

2014

Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT): medel till särskilda utvecklingsprojekt 2014 (PDF, 280 kB)

Hiv/STI-prevention: organisations- och verksamhetsbidrag 2014 (PDF, 314 kB)

Hiv/STI-prevention: statsbidrag till landsting och vissa kommuner 2012-2014 (PDF, 300 kB)

Gå till toppen av sidan