Information om e-underskrifter

Lyssna

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är ett sätt att få samtycke eller godkännande av elektroniska dokument eller formulär. Folkhälsomyndigheten kan i dagsläget enbart validera e-underskrivna handlingar som är PDF-filer. Det framgår i informationen under respektive statsbidrag om e-signatur är tillåten.

Vi kan i dagsläget validera e-underskrivna PDF-filer enligt standardformatet "PDF/A". E-underskriftstjänster som kan producera PDF-filer enligt den EU-godkända standarden "PAdES" är också godtagbara.

Då man öppnar den aktuella PDF-filen i programmet Adobe Acrobat Reader så ska en signaturpanel visas med ett meddelande om att "Signaturer är giltiga". Om signaturpanelen visas så är filen av rätt format och kan skickas in.

I annat fall ber vi er undersöka möjligheten att nyttja en e-underskriftstjänst som kan producera denna typ av PDF-fil.