Extra utlysning: Statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 2024

Lyssna

Medel fördelade: Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidrag i form av verksamhetsbidrag till ideella organisationer inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar för år 2024.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Ärendenummer Organisation Sökt belopp Beviljat belopp
03986–2023 Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 2 000 000 2 000 000

Beslut om statsbidrag för 2024

De som ansökt om statsbidrag för 2024 har fått sitt beslut mejlat till sig. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan. Om du har frågor kontaktar du oss via mejl.

statsbidrag@folkhalsomyndigheten.se

Återrapportering till Folkhälsomyndigheten

Organisationer som beviljats bidrag ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer i början av år 2025 att skicka ut blankett för redovisning till de som beviljats medel för verksamhetsåret 2024. Redovisning av verksamhetsbidrag ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 30 april 2025.