Frågor och svar om ebola

Lyssna

Vi har sammanställt svar på några vanliga frågor om ebola.

Ebola

Lyssna

Ebola tillhör en grupp sjukdomar som brukar kallas blödarfebrar. Dessa är allvarliga virusinfektioner som kan drabba alla organ och bland annat leder till att kroppens förmåga att stoppa blödningar inte fungerar. Personer som drabbas blir snabbt allvarligt sjuka och kräver omfattande vård. Dödligheten är mycket hög, särskilt i länder med otillräcklig sjukvård.

Sjukdomsinformation om ebolainfektion

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ebolavirus smittar framförallt vid mycket nära kontakt med en sjuk person som har tydliga symtom. Smittan är inte luftburen och sprids inte ute i samhället vid vanliga sociala kontakter eller från personer som är smittade men inte fått symtom. Viruset kan inte ta sig genom hel, oskadad hud. Smitta sker via infekterade kroppsvätskor (till exempel blod, sädesvätska, diarré och kräk) om det kommer i kontakt med slemhinnor (till exempel öga, mun).

Ofta sker smittan när en sjuk person vårdas i hemmet eller på sjukhus utan att skyddsåtgärder finns på plats. Under utbrottet i Västafrika 2013–2015 smittades många som hade kontakt med den döda kroppen i samband med begravningsceremonier.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I de afrikanska länder där smittan förekommer bär troligen flyghundar, en typ av fladdermus på viruset. Apor och andra djur kan smittas av fladdermössen. De blir snabbt sjuka på samma sätt som människor. Människor har smittats när de hanterar kött från smittade vilda djur.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det finns inget som tyder på att ebolaviruset skulle kunna bli luftburet. De infektionssjukdomar vi känner till och har följt under det senaste seklet har aldrig förändrats och börjat smitta på ett helt nytt sätt. Ebolaviruset förökar sig dessutom i blodcellerna. Att det plötsligt skulle börja föröka sig i de övre luftvägarna och därmed öka risken för luftsmitta är osannolikt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken att smittan sprids till andra länder är mycket liten. Det har hänt att sjukvårdspersonal som vårdat ebolasjuka rest tillbaka och insjuknat i sina hemländer. Att detta skulle leda till ett större utbrott i länder med välfungerande sjukvård är osannolikt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg.

Ebola outbreak in Uganda, as of 21 October 2022 (ecdc.europa.eu)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Feber efter vistelse i tropiska Afrika kan orsakas av många olika infektionssjukdomar, bland annat malaria. Har du vistats i Afrika där ett ebolautbrott pågår och får feber inom 21 dagar ska du genast ringa 1177 Vårdguiden för råd på telefonnummer 1177. Det är viktigt att inte söka hjälp på akutmottagning eller annan vårdinrättning på grund av smittorisken.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det uppkommer många frågor om risker för personer som vistats i de länder där spridning av ebola förekommer och om det innebär någon risk för deras omgivning när de återvänder hem. Risken att vara smittad vid hemkomsten beror helt på vad man gjort under vistelsen.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Sverige har byggt en beredskap för denna typ av sjukdomar sedan 1990-talet. På de cirka 30 infektionsklinikerna i landet finns kunskap om sjukdomen och planer för hur misstänkta fall ska hanteras och vid några sjukhus finns också speciella lokaler och tränad personal för att vårda patienter under kortare eller längre tid.

I Stockholm finns en högisoleringsenhet med möjlighet att vårda patienter med blödarfebrar likt ebola under en längre tid. Det finns även en specialanpassad ambulans som har kapacitet att frakta patienter från olika delar av landet till högisoleringsenheten.

På Folkhälsomyndigheten finns ett säkerhetslaboratorium med dygnet-runt-beredskap för att snabbt och säkert ställa diagnos på prover från misstänkta patienter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Risken för smittöverföring av ebolavirus via exempelvis varor som fraktas från drabbade afrikanska länder till Sverige bedöms som obefintlig. Studier har visat att viruset inaktiveras vid intorkning i rumstemperatur på ytor som glas, plast och metall. Det är dessutom ytterst osannolikt att kroppsvätskor från en person med smittsam ebolafeber skulle hamna på gods avsett för export.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att följa utvecklingen av utbrottet och informera andra myndigheter och hälso- och sjukvården. Folkhälsomyndigheten stöder andra myndigheter i deras hantering av situationen. Myndigheten gör även bedömningar av risker och av hur utbrottet kan utvecklas.

Om misstänkta fall skulle upptäckas genomförs analys av prover för att ställa diagnos på laboratorier vid Folkhälsomyndigheten, och stöd kan ges till Sveriges smittskyddsenheters hantering som rör bland annat smittspårning, riskbedömningar och kommunikation.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan