• Vad ska man göra om någon som varit i ett eboladrabbat land får feber efter hemkomst?

    Feber efter vistelse i tropiska Afrika kan orsakas av många olika infektionssjukdomar, bland annat malaria. Har du vistats i Afrika där ett ebolautbrott pågår och får feber inom 21 dagar ska du genast ringa 1177 Vårdguiden för råd på telefonnummer 1177. Det är viktigt att inte söka hjälp på akutmottagning eller annan vårdinrättning på grund av smittorisken.

    Uppdaterad: 2018-10-11 14:03