• Sverige har byggt en beredskap för denna typ av sjukdomar sedan 1990-talet. På de cirka 30 infektionsklinikerna i landet finns kunskap om sjukdomen och planer för hur misstänkta fall ska hanteras och vid några sjukhus finns också speciella lokaler och tränad personal för att vårda patienter under kortare eller längre tid. På infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping finns en speciell högisoleringsenhet med möjlighet att vårda enstaka ebolapatienter under längre tid. Man har i Linköping tillgång till en speciellt anpassad ambulans. På Folkhälsomyndigheten finns ett säkerhetslaboratorium med dygnet-runt-beredskap för att snabbt och säkert ställa diagnos på prover från misstänkta patienter. Socialstyrelsen har utfärdat nationella rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av ebola som delgivits alla landets smittskyddsläkare och infektionskliniker.

    Uppdaterad: 2018-10-11 14:03

    Direktlänk till frågan