• Risken att smittan sprids till andra länder är mycket liten. Det har hänt att sjukvårdspersonal som vårdat ebolasjuka rest tillbaka och insjuknat i sina hemländer. Att detta skulle leda till ett större utbrott i länder med välfungerande sjukvård är osannolikt.

    Uppdaterad: 2018-10-11 14:01

    Direktlänk till frågan