• Hur stor är risken för spridning av ebola utanför de afrikanska länder där smittan finns?

    Risken att smittan sprids till andra länder är mycket liten. Det har hänt att sjukvårdspersonal som vårdat ebolasjuka rest tillbaka och insjuknat i sina hemländer. Att detta skulle leda till ett större utbrott i länder med välfungerande sjukvård är osannolikt.

    Uppdaterad: 2018-10-11 14:01