Sjukdomsinformation om HTLV-infektion

Lyssna

HTLV, Humant T-lymfotropt virus, finns i två varianter – HTLV I och HTLV II – och är virus med låg smittsamhet.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

De kan överföras från människa till människa vid samlag eller från mor till barn, i huvudsak genom amning. Virus kan också överföras via blod till exempel då man delar spruta eller annan vävnad från smittad person. De smittar inte vid vanliga sociala kontakter.

Vad orsakar HTLV-infektion och hur sprids det?

HTLV I och II tillhör deltavirusgruppen inom familjen retrovirus. Utmärkande för retrovirus är att de lagras i kroppens arvsmassa. En infektion med retrovirus läker inte ut spontant utan den smittade bär på viruset resten av livet.

HTLV I/II sprids sexuellt, via förorenade sprutor, från mor till barn genom bröstmjölk eller genom blodtransfusion. Då virus framför allt smittar blodkroppar har inga fall av smitta via transfusion av blodplasma beskrivits. Det föreligger ingen risk för smitta vid vanliga sociala kontakter.

Inkubationstiden från smitta till symtomdebut är i de flesta fall mycket lång, 20–30 år.

Symtom och komplikationer

Den som har fått en HTLV-infektion har, så långt vi vet nuförtiden, virus kvar hela livet men de flesta får aldrig några sjukdomsbesvär. Några procent av de som smittas med HTLV I och II får, oftast först efter många år, symtom på sjukdom. Det kan till exempel vara en typ av cancer i lymfsystemet kallad adult T-cells leukemi eller lymfom (ATL), eller en sjukdom i nervsystemet som ger symtom från muskler, speciellt i nedre delen av kroppen, kallad HTLV associerad myelopati (HAM) eller tropisk spastisk parapares (TSP). Dessa sjukdomar är mycket sällsynta i Sverige.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom att antikroppar mot HTLV I eller HTLV II påvisas i patientens blod.

Någon specifik behandling, som en gång för alla botar infektionen och får smittan att elimineras ur kroppen, finns ej.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomarna. Särskilda förhållningsregler ges till smittade för att förhindra smittspridning via blod/blodprodukter eller andra kroppssekret samt smitta via sex.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med HTLV I eller HTLV II är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och ett inträffat fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion med HTLV I eller HTLV II är en smittspårningspliktig sjukdom. En smittad person spärras för all framtid från blodgivning.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad om sjukdomar (slf.se)