Sjukdomsinformation om vibrio vulnificus

Lyssna

Vibrio vulnificus tillhör samma släkte som kolerabakterien och kan förekomma i varma kustvatten över hela världen. Infektion med bakterien är dock ovanlig. Den kan även förekomma i skaldjur, framför allt ostron.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar infektion med vibrio vulnificus och hur sprids den?

Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio vulnificus, som förekommer naturligt i bräckt och salt vatten och tillväxer vid förhöjd vattentemperatur.

Infektion i sår kan uppkomma efter bad och drabbar vanligen personer med andra bakomliggande sjukdomar (dåligt immunförsvar och leversjukdomar). Smitta från person till person förekommer inte.

Inkubationstiden är vid sårinfektioner cirka tolv timmar, vid smitta från råa skaldjur upp till tre dygn.

Symtom och komplikationer

Två olika typer av symtom förekommer beroende på smittvägar.
Via föda, hos friska personer ses mag- och tarmsymtom. Hos framförallt personer med nedsatt immunförsvar och leversjukdom kan en allvarlig blodförgiftning (sepsis) förekomma, med feber och chock och där dödligheten är hög (50 procent).

Diagnostik och behandling

Vid infektion i sår kan nekrotisering (vävnadsnedbrytning) ske i såret och framförallt personer med nedsatt immunförsvar kan även drabbas av blodförgiftning.

Sjukdomstillstånden kan behandlas med antibiotika, men ibland behövs även kirurgisk behandling.

Diagnos sker genom bakterieodling av blod eller var.

Förebyggande åtgärder

Vid kokning av skaldjur försvinner smittan.

Personer med öppna sår bör undvika att bada.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Vibrio vulnificus är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Infektion med Vibrio vulnificus är som övriga vibrioner smittspårningspliktiga. Vid misstanke om vatten- eller livsmedelsburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Läs mer på andra webbplatser