Sjukdomsinformation om vibrioinfektion och badsårsfeber

Annan benämning: Vibriosis, vibrios

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vibriobakterier lever främst i bräckt vatten. Bakteriernas tillväxt gynnas vid varma somrar då vattentemperaturen är högre än normalt. Om man badar i vatten där bakterien finns kan man drabbas av infektion.

Vad orsakar vibrioinfektion och hur sprids den?

Vibriobakterierna är vanliga i bräckt vatten men finns ibland även i sötvatten. De gynnas av vattentemperaturer över 20 ºC men missgynnas av solljus.

Vibrioinfektion orsakas vissa typer av vibriobakterier. Man kan smittas om man kommer i kontakt med vatten där bakterien förekommer vilket oftast sker vid bad. Bakterierna kan inte tränga igenom huden men kan få fäste och orsaka infektion om de kommer i kontakt med ett sår, hörselgångarna eller tarmarna om man sväljer vatten. Det är ingen risk att smittas om man bara har bagatellartade skrapsår, sönderrivna myggbett, skavsår eller liknande. Om infektionen får fäste i ett existerande sår och sprids till blodbanan kallas tillståndet badsårsfeber.

Sjukdomen är inte smittsam från person till person.

Inkubationstiden är kort och symtomen dyker upp efter 1–3 dygn.

Symtom och komplikationer

Vibriobakterier kan orsaka flera olika symtom beroende på var infektionen börjar. Allvarligast är om bakterien fått fäste i ett existerande öppet sår och det uppstår en sårinfektion. I sällsynta fall kan smittan därifrån nå blodbanan och orsaka livsfarlig blodförgiftning. Symtom vid badsårfeber kan vara ett infekterat och smärtsamt sår, feber och allmänpåverkan.

Det är vanligare att infektionen får ett allvarligt förlopp om personen har ett svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder.

Har man smittats via öronen, kan man drabbas av infektion i hörselgången eller mellanörat.

Om man sväljer vatten med bakterierna och de orsakar infektion i tarmen kan man få diarré.

Diagnostik och behandling

Säker diagnos ställs med hjälp av en bakterieodling från såret, hörselgången eller avföringen.

Sårinfektion med spridning till blodbanan kan ge ett snabbt sjukdomsförlopp som kräver akut sjukhusvård och antibiotikabehandling.

Infektion i örat kan kräva antibiotikabehandling.

Infektion i magtarmkanalen kräver sällan läkemedelsbehandling.

Förebyggande åtgärder

Vibriobakterier kan finnas i de flesta badvatten om vattentemperaturen har varit över 20 ºC. Om man har ett sår som inte är bagatellartat bör man undvika utomhusbad i bräckt vatten eller sötvatten. Det gäller även bad i badtunnor om man använder sjövatten eller vatten från Östersjön.

Åtgärder vid konstaterade fall

Infektion som orsakas av vibriobakterier är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen under diagnosen "vibrioinfektioner". Alla inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i länet och till Folkhälsomyndigheten.

Utbrott

Vibrioinfektion blev anmälningspliktig 2004 och det året rapporterades ett fall av badsårsfeber. Det gällde en person som hade badat utomhus i en badtunna fylld med vatten från Östersjön.

Somrarna 2005 och 2006 var betydligt varmare än 2004. Sommaren 2005 inträffade tre fall av badsårsfeber och 2006 insjuknade åtta personer, varav tre avled. De flesta som infekterades var äldre personer med någon bakomliggande sjukdom.

Under sommaren 2014 som var ovanligt lång och varm inträffade fler fall än någon sommar tidigare. Mellan juli-september inträffade 40 fall med vibrioinfektion. En person avled.