Sjukdomsinformation om vibrioinfektion

Lyssna

Annan benämning: Vibriosis, vibrios, badsårsfeber

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vibriobakterier lever främst i bräckt och salt vatten. Bakteriernas tillväxt gynnas vid varma somrar då vattentemperaturen är högre än normalt. Om man badar i vatten där bakterien finns kan man drabbas av infektion.

Vad orsakar vibrioinfektion och hur sprids den?

Vibriobakterierna är vanliga i bräckt och salt vatten men finns ibland även i sötvatten. De gynnas av vattentemperaturer över 20 ºC.

Vibrioinfektion orsakas av vissa typer av vibriobakterier. Man kan smittas om man kommer i kontakt med vatten där bakterien förekommer vilket oftast sker vid bad. Bakterierna kan inte tränga igenom huden men kan få fäste och orsaka infektion om de kommer i kontakt med ett sår, hörselgångarna eller tarmarna om man sväljer vatten. Det är ingen risk att smittas om man bara har bagatellartade skrapsår, sönderrivna myggbett, skavsår eller liknande. Om infektionen får fäste i ett existerande sår och sprids kan den orsaka infektion i i blodbanan, ett tillstånd som ibland kallas badsårsfeber.

Sjukdomen är inte smittsam från person till person.

Inkubationstiden är kort och symtomen dyker upp oftast upp efter ca 1–3 dygn men ibland redan efter ett några timmar.

Symtom och komplikationer

Vibriobakterier kan orsaka flera olika symtom beroende på var infektionen börjar. Allvarligast är om bakterien fått fäste i ett existerande öppet sår och det uppstår en sårinfektion. Symtom kan vara smärta från såret, feber och allmänpåverkan. I sällsynta fall kan smittan därifrån nå blodbanan och orsaka livsfarlig blodförgiftning.

Det är vanligare att infektionen får ett allvarligt förlopp om personen har ett svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder.

Har man smittats i öronen, kan man drabbas av infektion i hörselgången eller mellanörat.

Om man sväljer vatten med bakterierna och de orsakar infektion i tarmen kan man få diarré.

Om man äter råa skaldjur förorenade med vibriobakterier kan de orsaka mag-/tarminfektion.

Diagnostik och behandling

Säker diagnos ställs med hjälp av en bakterieodling från såret, hörselgången eller avföringen.

Sårinfektion med spridning till blodbanan kan ge ett snabbt sjukdomsförlopp som kräver akut sjukhusvård och särskild antibiotikabehandling aktiv mot vibrioner.

Infektion i örat kan kräva antibiotikabehandling.

Infektion i magtarmkanalen kräver sällan läkemedelsbehandling.

Förebyggande åtgärder

Vibriobakterier kan finnas i förhöjda halter i badvatten (framförallt bräckt och salt vatten men även sötvatten) om vattentemperaturen har varit över 20 ºC. Om man har ett sår som inte är bagatellartat bör man undvika utomhusbad. Det gäller även bad i badtunnor om man använder sjö- eller havsvatten.

Åtgärder vid konstaterade fall

Infektion som orsakas av vibriobakterier är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen under diagnosen "vibrioinfektioner". Alla inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i länet och till Folkhälsomyndigheten.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Utbrott

Vibrioinfektion blev anmälningspliktig 2004 och det året rapporterades ett fall. Det gällde en person som hade badat utomhus i en badtunna fylld med vatten från Östersjön och fått en sårinfektion.

Varma somrar som under 2014 och 2018 ses fler fall av vibrioinfektioner. Under 2018, då sommaren var extremt varm, ökade antalet allvarliga vibrioinfektioner kraftigt i Sverige efter bad framförallt i Östersjön.

Läs mer

Discover and access geographic information and associated geographic resources (geoportal.ecdc.europa.eu)