• Vad ska man göra om någon som varit i Västafrika får feber efter hemkomst?

    Feber efter vistelse i Västafrika kan orsakas av många olika infektionssjukdomar, bland annat malaria. Har du vistats i Västafrika där ebolaepidemin pågår och får feber inom 21 dagar ska du genast ringa 1177 Vårdguiden för råd på telefonnummer 1177. Det är viktigt att inte söka hjälp på akutmottagning eller annan vårdinrättning på grund av smittorisken.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:18