• Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg, enligt en riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen. Slutsatsen är baserad på uppgifter om antalet resenärer och migranter från de drabbade länderna, och på förekomsten av sjukdomen där. Om en smittad person trots allt skulle komma till Sverige bedöms risken för vidare smittspridning vara låg, förutsatt att nödvändiga skydds- och försiktighetsåtgärder vidtas tidigt. Detsamma gäller för en eventuell planerad transport av ebolasmittad person till Sverige.

    Om en smittad person skulle komma till Sverige under inkubationstiden, det vill säga innan sjukdomen har börjat visa symtom, och sedan insjukna i Sverige, bedöms risken för smittspridning till allmänheten vara låg. Under inkubationstiden smittar man inte. Det är endast när man blivit sjuk som det föreligger en smittrisk, vid direktkontakt med kroppsvätskor. Anhöriga och sjukvårdspersonal som inte har använt skyddsutrustning har i ett sådant läge en måttligt ökad risk, men inga andra grupper i samhället.

    Inkubationstiden för ebola är 2–21 dagar.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:18

    Direktlänk till frågan