• I Sverige är det UD som ger råd om resor och UD avråder från resor till Guinea, Liberia och Sierra Leone. UD avråder inte på grund av risken för att bli smittad av ebola utan för att epidemin har inneburit att säkerhetsläget i landet har försämrats.
    På internationell nivå är det WHO som ger råd om resor och där bedömer man inte heller att ebolaepidemin innebär att man ska avstå från resande. WHO ger inga råd om säkerhetssituationens betydelse för risker med resande.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:18

    Direktlänk till frågan