Frågor och svar om utbrottet av ebola i Västafrika

Vi har sammanställt svar på några vanliga frågor om ebola.

  • Vilka råd finns om resor till de drabbade länderna i Västafrika?

    I Sverige är det UD som ger råd om resor och UD avråder från resor till Guinea, Liberia och Sierra Leone. UD avråder inte på grund av risken för att bli smittad av ebola utan för att epidemin har inneburit att säkerhetsläget i landet har försämrats.
    På internationell nivå är det WHO som ger råd om resor och där bedömer man inte heller att ebolaepidemin innebär att man ska avstå från resande. WHO ger inga råd om säkerhetssituationens betydelse för risker med resande.

    Uppdaterad: 2019-04-09 16:18

Utbrottsarkiv

Här i utbrottsarkivet finns information om avslutade utbrott. Detta är ett arkivmaterial och länkar kan vara brutna.

Till aktuella utbrott

Gå till toppen av sidan