Hälsorapport – Folkhälsomyndighetens webbpanel

Lyssna

Hälsorapport är en webbpanel som drivs av Folkhälsomyndigheten sedan 2015. Panelen består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper oss att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa.

Syftet med Hälsorapport är att ha ett system som gör det enkelt för Folkhälsomyndigheten att undersöka hälsoläget i Sverige.

Ämnesenkäter om folkhälsorelaterade frågor

Några gånger om året får Hälsorapports deltagare ett mejl med en inbjudan att besvara en webbenkät med hälsorelaterade frågor. Enkäterna kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot.

Webbpanelen hjälper oss beskriva sjukdomsläget för covid-19 och influensa

Under den tid som spridningen av covid-19 pågår skickas kortare veckoenkäter ut med frågan om man har blivit sjuk under veckan som gått. De används sedan april 2020 för att varje vecka få en uppfattning om hur stor andel av Sveriges befolkning som har insjuknat i akut luftvägsinfektion, som covid-19 eller influensaliknande sjukdom. Veckoenkäterna har varit till stor nytta under covid-19-pandemin. Resultat presenteras på Hälsorapports webbplats.

Innan pandemin användes veckoenkäterna även under influensasäsongen, för att få en bild av hur många som blivit sjuka i influensaliknande sjukdom.

Under 2020-2022 har webbpanelen också blivit inbjudna till undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning.

Enkäter vid sjukdomsutbrott

Hälsorapport kan användas vid större sjukdomsutbrott i Sverige, då ett urval av deltagarna fungerar som kontrollgrupp i utredningen.

Figur. Hälsorapports tre olika typer av enkäter; ämnesenkäter, utbrottsenkäter och veckoenkäter.

Bilden visar tre olika typer av enkäter, månadsenkäter, kontrollenkäter och veckoenkäter med fråga om man blivit sjuk.

Vem är med i Hälsorapport?

Deltagare till Hälsorapport har rekryterats vid fem olika tillfällen, senast under våren 2023. Vi samarbetar med Statistikmyndigheten SCB som har gjort ett statistiskt urval från befolkningsregistret som ska representera Sveriges befolkning. I Hälsorapport finns nästan 8 000 registrerade deltagare i åldrarna 2-96 år.

Hälsorapport (halsorapport.se)

Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats

Efter att en enkät är avslutad presenteras preliminära resultat på Hälsorapports webbplats. Därefter bearbetas resultaten vidare och används i Folkhälsomyndighetens sjukdomsövervakning, publikationer, rekommendationer till regeringen, och i vissa fall i vetenskapliga publikationer.

Resultat (halsorapport.se)

På ämnesenkäterna svarar omkring 50 procent av deltagarna på frågorna. Sedan 2021 har i mellan 40-69 procent svarat på de veckovisa enkäterna.