Hälsorapport – en webbpanel

Hälsorapport består av en grupp inbjudna personer från hela Sverige som tillsammans hjälper Folkhälsomyndigheten att få en bild av befolkningens hälsa och syn på hälsa. Syftet med Hälsorapport är att ha ett system som gör det enkelt för Folkhälsomyndigheten att hålla koll på hälsoläget i Sverige

Ungefär en gång i månaden får Hälsorapports webbpanel ett mejl med en inbjudan att besvara en webbenkät med hälsorelaterade frågor. Under vintermånaderna skickas kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Veckoenkäterna bidrog under säsongen 2018–2019 till Folkhälsomyndighetens influensaövervakning. Dessa veckovisa enkäter kan även komma att skickas ut i händelse av en pandemi. Enkäterna kommer inte att användas inom influensaövervakningen säsongen 2019-2020.

Vid större sjukdomsutbrott i Sverige kan ett urval av Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. Ibland används data även i forskning.

Schematisk bild över de olika enkäterna, månadsenkät, veckoenkät och utbrottsenkät

Vem är med i Hälsorapport?

Hälsorapport har idag cirka 4 500 deltagare i åldrarna 1–85 år. Panelen är representativ när det gäller ålder, region och kön. Deltagare har rekryterats vid tre olika tillfällen. Nästa inbjudan att delta i Hälsorapport planeras under 2020.

Svarsfrekvensen på enkäterna har genomgående varit mycket god. På månadsenkäterna svarar mellan 78 till 85 procent på frågorna. På de veckovisa enkäterna svarade i genomsnitt 65 procent av deltagarna under säsongen 2018–2019.

Resultaten visas på Hälsorapports webbplats

Efter att en enkät är avslutad presenteras preliminära resultat på Hälsorapports webbplats. Panelen får där ta del av en kortare sammanställning med diagram eller tabeller. Därefter bearbetas resultaten vidare och används i Folkhälsomyndighetens publikationer och i vissa fall i vetenskapliga publikationer.

Till resultaten på Hälsorapports webbplats

Vilka står bakom Hälsorapport?

Hälsorapport genomförs av Folkhälsomyndigheten. Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för urvalet av inbjudna samt skickar ut inbjudan per post. Hälsorapport har sitt ursprung i ett europeiskt samarbete som kallas Influenzanet. Hälsorapport bygger på erfarenheter från Folkhälsomyndighetens tidigare projekt Sjukrapport och Influensakoll.

Fakta om datainsamlingen

Gå till toppen av sidan