Genom sentinelprovtagningen kan man fastställa hur många personer med influensasymtom som faktiskt har influensa. Folkhälsomyndigheten kan också följa vilka influensastammar som cirkulerar och om vaccin och antivirala medel är effektiva eller om resistens har utvecklats.

De enheter som deltar i sentinelprovtagningen tar varje vecka näsprover från patienter med influensaliknande sjukdom och skickar in dem till Folkhälsomyndigheten för analys.

Sentinelövervakning av influensa och covid-19