Frivillig laboratorierapportering

Lyssna

Vissa infektioner drabbar många människor och bör därför övervakas, men eftersom spridningen är så stor är det inte rimligt att rapportera enskilda fall från sjukvården. De infektionerna övervakas genom olika frivilliga rapporteringssystem.

Inom ramen för den frivilliga rapporteringen från laboratorierna rapporteras för närvarande laboratoriebekräftade fall av Calicivirus, Clostridioides difficile och Respiratoriskt Syncytial Virus (RSV).

Den frivilliga laboratorierapporteringen.