European Health Interview Survey (EHIS)

European Health Interview Survey (EHIS) är en europeisk hälsoundersökning organiserad av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. Det är en kartläggningsstudie kring hälsa, sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor. Syftet med undersökningen är att möjliggöra jämförelser mellan länder kring befolkningens hälsa och faktorer som påverkar hälsan.

Folkhälsomyndigheten genomför på uppdrag av regeringen den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen "European Health Interview Survey (EHIS)". Alla länder i EU ska genomföra EHIS. Då olika länder inom EU har olika tillgång till hälsostatistik blir EHIS ett sätt att få jämförbar statistik från samtliga medlemsländer. På sikt kommer EHIS också göra det möjligt att analysera förändringar av hälsosituationen i olika länder över tid.

EHIS genomfördes i en första omgång mellan åren 2006 och 2009 i 14 av EU:s medlemsländer och i en andra omgång mellan åren 2014 och 2015 i samtliga av EU:s medlemsländer. Sverige deltog för första gången 2014–2015.

Enkät under hösten 2019

Nu är det dags för en ny omgång, EHIS2019. Insamlingen genomförs under hösten 2019 och resultaten rapporteras till Eurostat under hösten 2020. Sverige genomför undersökningen via en webb- eller pappersenkät, som går ut till 30 000 personer som är 15 år och äldre.

Om du har blivit utvald att delta och har frågor läs mer i:

Frågor och svar om EHIS 2019

Snabbfakta om enkäten

  • År 2014-2015 drogs ett slumpmässigt urval av 11 000 individer och 6 300 svarade.
  • För år 2019 dras ett slumpmässigt urval av 30 000 individer.
  • Datainsamlingen för 2019 års omgång pågår under september till december.
  • EHIS genomförs med 6 års intervall from 2019, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2025, 2031 osv.
  • Frågeformuläret omfattar 88 frågor och kompletteras med vissa uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Resultatet viktas så att det är representativt för hela populationen.

Resultat och mer information

Folkhälsomyndigheten rapporterar data till Eurostat som i sin tur publicerar dem på sin webbsida. Mer information och tillgång till resultat hittar ni här:

European Health Interview Survey

År 2014 genomfördes EHIS första gången i Sverige. Nedan finns en länk till en rapport som redovisar resultat från undersökningen med fokus på skillnader i sociodemografiska grupper.

European Health Interview Survey 2014

På följande sidor finns information om frågeformulär och tekniska rapporter.

Frågeformulär
Tekniska rapporter

Gå till toppen av sidan