European Health Interview Survey (EHIS)

Lyssna

European Health Interview Survey (EHIS) är en europeisk hälsoundersökning organiserad av EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat. Det är en kartläggningsstudie kring hälsa, sjukdom, sjukvårdsutnyttjande och hälsorelaterade levnadsvanor.

Syftet med undersökningen är att möjliggöra jämförelser mellan länder kring befolkningens hälsa och faktorer som påverkar hälsan.

Folkhälsomyndigheten genomför på uppdrag av regeringen den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen "European Health Interview Survey (EHIS)". Alla länder i EU ska genomföra undersökningen. Då olika länder inom EU har olika tillgång till hälsostatistik blir detta ett sätt att få jämförbar statistik från samtliga medlemsländer. På sikt kommer det bli möjligt att analysera förändringar av hälsosituationen i olika länder över tid.

EHIS genomfördes i en första omgång mellan åren 2006 och 2009 i 14 av EU:s medlemsländer och i en andra omgång mellan åren 2014 och 2015 samt i en tredje omgång 2019 till 2020 i samtliga av EU:s medlemsländer. Sverige deltog för första gången 2014–2015 och andra gången 2019-2020.

Snabbfakta om enkäten

  • År 2014-2015 drogs ett slumpmässigt urval av 11 000 individer och 6 300 svarade.
  • År 2019 drogs ett slumpmässigt urval av 30 000 individer och 9 757 svarade.
  • Webb- eller pappersenkät skickades ut till personer som är 15 år och äldre.
  • EHIS genomförs med sex års intervall from 2019, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2025, 2031 osv.
  • Frågeformuläret omfattar 88 frågor och kompletteras med vissa uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB).
  • Resultatet viktas så att det är representativt för hela populationen.

Resultat och mer information

Folkhälsomyndigheten rapporterar data till Eurostat som i sin tur publicerar dem på sin webbsida. Mer information och tillgång till resultat hittar ni här:

European Health Interview Survey (ec.europa.eu)

Läs mer

Kvalitetsdeklaration för EHIS: Quality report of the third wave of the European health interview survey — 2022 edition (ec.europa.eu)