Arkiv för influensa veckorapporter

Lyssna

Underliggande sidor

  • Säsongsrapporter för influensa

    Folkhälsomyndigheten följer löpande influensans geografiska utbredning och förlopp via olika indikatorer och rapporteringssystem. Under perioden vecka 40 till vecka 20 sammanfattas läget i veckorapporter som publiceras på webbplatsen. Efter varje influensasäsong publicerar Folkhälsomyndigheten en säsongssammanfattning på svenska samt en säsongsrapport på engelska vid namn Influenza in Sweden.

  • Arkiv 2023/2024 för influensa veckorapporter

    Veckorapporterna om influensa publiceras mellan vecka 41 2023 och vecka 21 2024. Varje rapport innehåller information om hur influensaläget i Sverige och utlandet ser ut den veckan. Vissa rapporter innehåller dessutom speciella fördjupningar.

  • Arkiv 2022/2023 för influensa veckorapporter

    Veckorapporterna om influensa publiceras mellan vecka 40 2022 och vecka 20 2023. Varje rapport innehåller information om hur influensaläget i Sverige och utlandet ser ut den veckan. Vissa rapporter innehåller dessutom speciella fördjupningar.