Ett läkarbesök är en förutsättning för att Folkhälsomyndighetens ordinarie övervakningssystem ska fånga upp den som är sjuk. Folkhälsomyndigheten kompletterar därför influensaövervakningen med analyser av anonyma sökdata från webbtjänsten 1177.se.

Säsong 2022/2023

Säsong 2021/2022

Säsong 2020/2021

Säsong 2019/2020

Säsong 2018/2019

Säsong 2017/2018

Säsong 2016/2017

Säsong 2015/2016

Säsong 2014/2015

Säsong 2013/2014

Säsong 2012/2013

Hur fungerar Webbsök?

Varje vecka får Folkhälsomyndigheten anonymiserade uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom på webbplatsen 1177.se. Dessa matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen personer i befolkningen med influensaliknande sjukdom, vilket är ett av Folkhälsomyndighetens traditionella influensamått.

I början av november 2013 gick Vårdguiden och 1177 samman, och bildade 1177 Vårdguiden. I och med samgåendet sammanfördes även webbplatserna, och den gemensamma webbplatsen går under namnet 1177.se. Fram till och med vecka 44, 2013 visades i grafen uppskattningar gjorda på sökningar på Vårdguiden.se. Från och med vecka 45, 2013 visas uppskattningar gjorda på 1177.se, vilket från och med den veckan är den gemensamma webbplatsen. Dessa uppskattningar görs av en statistisk modell byggd på sökningarna för tre tidigare säsonger från både Vårdguiden.se och 1177.se.

Metoden finns utförligt presenterad i den vetenskapliga artikeln Web queries as a source for syndromic surveillance.

Kan man lita på Webbsök?

Erfarenheter från tidigare säsonger visar att modellens uppskattningar följer resultaten från den traditionella övervakningen väl. Modellen kan dock påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker information på 1177.se, exempelvis syns ofta en ökning vid månadsskiftet oktober-november som kan kopplas ihop med arbetet och kommunikationen om influensavaccination snarare än en ökad smittspridning. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).