Influensarapport vecka 44, säsongen 2023-2024

Lyssna

Denna veckorapport publicerades den 10 november 2023 och redovisar influensaläget vecka 44 (30 oktober–5 november 2023).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa är lågt och influensasäsongen har inte startat. Under vecka 44 rapporterades 83 bekräftade influensafall, jämfört med 45 fall vecka 43. Ungefär 8 500 prover analyserades under vecka 44, och andelen positiva för influensa var 1 procent.

Det är ännu för tidigt att säga hur säsongen kommer att utvecklas och vilka influensatyper som kommer att cirkulera. Folkhälsomyndigheten följer influensaläget kontinuerligt och publicerar rapporter varannan vecka till dess att aktiviteten ökar.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med laboratoriebekräftad influensa via Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. Hittills under säsongen har tre patienter rapporterats inom intensivvården.

Webbsök, som med hjälp av sökningar på 1177.se uppskattar antalet personer med influensaliknande sjukdom, visade en ökad aktivitet jämfört med föregående vecka, men fortsatt på en mycket låg nivå.

Inom sentinelprovtagningen har 23 respektive 25 prover för influensa inkommit för vecka 43 och 44. Alla prover var negativa för influensa vecka 43 och ett prov var positiv för influensa A vecka 44. Subtypning av provet pågår.

Vaccination mot influensa och covid-19

Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre att vaccinera sig mot influensa och covid-19. Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Inför säsongen 2023–2024 rekommenderas vaccination mot influensa och covid-19 till personer som är 65 år eller äldre, gravida och personer från 18 år som tillhör någon annan riskgrupp för allvarlig sjukdom. Influensavaccination rekommenderas även till barn från 6 månader som tillhör riskgrupp för allvarlig sjukdom, vård- och omsorgspersonal och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vi söker nya läkare till sentinelövervakningen!

Vi behöver fler läkare och mottagningar inom öppenvården som vill delta i sentinelövervakningen för influensa och covid-19. Patienter med akut luftvägsinfektion eller influensaliknande sjukdom provtas. Proverna testas för influensa och SARS-CoV-2 vilket bidrar till övervakningen av luftvägsvirus och studier av vaccinationseffekt. Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna som sentinelprovtagare. Vi önskar representation från alla regioner i övervakningen!

Läget i världen

I övriga Europa var influensaktiviteten vecka 43 fortsatt låg, som förväntat för årstiden.

WHO:s nästa uppdatering om influensaläget publiceras i mitten av november.

Tabell- och figurbilaga

Bekräftade fall och analyserade prover

För varje säsong anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerat. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen. Se även avsnittet Kommentarer till statistiken.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av lågt antal fall.

Antalet rapporterade fall har hittills under säsongen varit på mycket låga nivåer men ökat från vecka 43 till vecka 44.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall per typ och totalt, samt antal analyserade prover och andel positiva, för de senaste två veckorna och kumulativt sedan vecka 40. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Indikator Vecka 44 2023 Vecka 43 2023 Kumulativt under säsongen
Antal influensa A 81 44 179
Antal influensa B 2 1 11
Totalt antal fall 83 45 190
Antal analyserade prover 8 498 7 253 32 105
Andel positivaprover 1 % 0,6 % 0,6 %

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad.

Provtagningen har ökat under vecka 44. Totalt antal provtagna var 8 498.

Figur 1C. Andelen positiva av analyserade prover för influensa per vecka, sex säsonger. Säsongen 2020–2021 exkluderad på grund av låg positivitet.

Andelen positiva av analyserade prover var 1 procent vecka 44.

Kommentarer till statistiken

Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen.

Beskrivning av datakällor för övervakning av influensa

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RS-virus och SARS-CoV-2) och med den breda provtagningen för covid-19 medför det att betydligt fler prover nu analyseras för influensa än under säsongerna innan pandemin av covid-19. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under säsongerna före 2020.

Bekräftade fall redovisas per provtagningsvecka, i andra hand rapporteringsvecka om provtagningsdatum saknas. Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön.

Data över avlidna innefattar bekräftade influensafall som avlidit inom 30 dagar efter diagnos, oavsett dödsorsak. Statistiken för patienter som vårdats inom intensivvården innefattar både patienter med influensa som primär- eller bidiagnos.