Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades inga fall av MERS-coronavirusinfektion i Sverige. Folkhälsomyndighetens laboratorium har under året analyserat sex prover från fyra individer med misstanke om infektion med MERS.

Läs mer