Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge0/00/00/00/00/01/0,650/00/01/0,650/00/00/0
Dalarna0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland0/00/02/1,580/00/00/01/0,790/03/2,371/0,790/00/0
Jönköping0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar0/00/00/00/03/1,280/00/00/01/0,420/00/01/0,42
Kronoberg0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,530/00/0
Norrbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne1/0,071/0,070/01/0,073/0,230/01/0,070/00/00/01/0,071/0,07
Stockholm2/0,092/0,092/0,091/0,041/0,040/01/0,040/00/01/0,044/0,184/0,18
Södermanland0/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Uppsala0/00/00/01/0,280/00/00/01/0,280/00/00/00/0
Värmland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland0/00/01/0,380/00/00/00/00/00/01/0,380/00/0
Västra Götaland0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/0
Örebro0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,220/00/0
Totalt3/0,033/0,036/0,063/0,037/0,072/0,023/0,032/0,026/0,066/0,065/0,057/0,07