Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Infektion/bärarskap med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G är en smittspårningspliktig sjukdom.

Invasiv pneumokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom och anmäls på samma sätt till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Gränsen för anmälningsplikt ändrades 2012 från MIC ≥ 0.5 mg/L till MIC > 1mg/L.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/01/0,650/00/01/0,650/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/02/1,580/00/00/01/0,790/03/2,371/0,790/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/03/1,280/00/00/01/0,430/00/01/0,43
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,530/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 1/0,081/0,080/01/0,083/0,240/01/0,080/00/00/01/0,081/0,08
Stockholm 2/0,092/0,092/0,091/0,051/0,050/01/0,050/00/01/0,054/0,184/0,18
Södermanland 0/00/00/00/00/01/0,360/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,290/00/00/01/0,290/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,38
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/01/0,390/00/00/00/00/00/01/0,390/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,060/00/00/0
Örebro 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,230/00/0
Totalt3/0,033/0,036/0,063/0,037/0,072/0,023/0,032/0,026/0,066/0,065/0,057/0,07