RS-rapport vecka 45, säsong 2023/2024

Lyssna

Denna rapport publicerades den 17 november 2023 och redovisar läget för RS-virus vecka 45 (6 – 12 november).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av RS-virus ökar men epidemin har ännu inte startat. Under vecka 45 rapporterades 73 fall av RS-virus, jämfört med 54 fall vecka 44. Av fallen vecka 45 var hälften bland barn under 5 år. Andelen positiva i åldersgruppen visar en ökande trend de senaste tre veckorna men antalet fall per vecka är ännu lågt.

Vecka 45 analyserades sammanlagt 8 897 prover för RS-virus, varav 1 procent var positiva. Provtagningen har ökat de senaste veckorna och är på en liknande nivå vid motsvarande tidpunkt hösten 2021 och 2022. Fall har rapporterats från 20 av 21 regioner sedan vecka 40.

Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för drygt en fjärdedel av alla analyserade prover hittills under säsongen. Under vecka 45 analyserades vid dessa laboratorier 133 prover från barn under 5 år (Figur 3a). Av dessa prover var 18 procent positiva, vilket är en ökning från vecka 44 då andelen positiva var 11 procent (Figur 3b).

Från vecka 40 till vecka 45 har totalt 230 fall av RS-virus rapporterats, varav 55 procent (126 fall) varit hos barn under fem år och 27 procent (62 fall) varit hos personer 65 år eller äldre (Figur 2a).

Läget i världen

I Europa rapporteras om en fortsatt ökande aktivitet av RS-virus men antalet fall vecka 44 är lägre än vid samma tidpunkt föregående höst. Andelen positiva inom sentinelövervakningen var oförändrad på cirka 5 procent vecka 43 och 44. I vissa länder har smittspridningen av RS-virus ökat under flera veckor, exempelvis i England och Frankrike samt på Irland och Skottland. I Danmark har antalet fall av RS-virus ökat de senaste veckorna med en markant ökning mellan vecka 44 och 45, främst bland barn under 2 år. Norge rapporterar få fall av RS-virus tom vecka 44. Observera att endast en del länder i Europa rapporterar data över RS-virus.

I USA har aktiviteten för RS-virus ökat i flera veckor och ökade även vecka 44.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 visar data från vecka 30 på grund av en tidig säsongstart. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data (figur 1a) för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Vecka 45 har 73 fall rapporterats vilket är på mycket låg nivå.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Antalet provtagna har ökat de senaste veckorna och på ungefär samma nivå som samma tidpunkt 2021 och 2022.

Figur 1c. Andel positiva prover för RS-virus från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2023–2024.

Andelen positiva är fortsatt mycket låg och ligger på en procent.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, 6 per 100 000 invånare vecka 45.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RS-virus per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2022-2023 samt från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar är mycket låg, var som högst cirka 120 per 100 000 vecka 51 2022.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna, vilket är laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre.

Figur 3b. Andel positiva prover för RS-virus per åldersgrupp från vecka 40 2023 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 18 procent vecka 45.

Geografisk fördelning

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade fall av RS-virus vecka 44 och vecka 45 per region samt totalt antal och totalt antal per 100 000 invånare sedan vecka 40.
Region Antal fall vecka 44 Antal fall vecka 45 Antal fall totalt sedan vecka 40 Antal fall totalt vecka 40 till vecka 45 per 100 000 invånare
Blekinge 1 0 2 1
Dalarna 2 5 7 2
Gotland 1 0 1 2
Gävleborg 3 0 3 1
Halland 0 3 5 1
Jämtland Härjedalen 1 3 5 4
Jönköping 5 11 29 8
Kalmar 0 0 1 0
Kronoberg 0 0 5 2
Norrbotten 0 0 0 0
Skåne 0 5 13 1
Stockholm 16 16 66 3
Sörmland 1 0 4 1
Uppsala 4 5 14 4
Värmland 1 3 14 5
Västerbotten 1 1 2 1
Västernorrland 5 4 15 6
Västmanland 1 2 4 1
Västra Götaland 11 13 35 2
Örebro 0 1 2 1
Östergötland 1 1 3 1
Total 54 73 230 2
Tabell 2. Antal rapporterade fall, antal analyserade prover och andelen positiva för RS-virus per region och laboratorium vecka 44-45 2023 samt totalt sedan vecka 40.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 44 till 45 Antal analyserade prover vecka 44 till 45 Andel positiva prover vecka 44 till 45 (%) Antal rapporterade fall totalt sedan vecka 40 Antal analyserade prover totalt sedan vecka 40
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 1 197 1 2 414
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 7 521 1 7 1 196
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 1 76 1 1 190
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 3 500 1 3 1370
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 3 702 0 5 1 627
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 4 371 1 5 731
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 16 927 2 29 2 019
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 0 245 0 1 429
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 0 436 0 5 870
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 0
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 0 362 0 0 706
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 5 500 1 13 1 194
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 29 3 857 1 61 9 262
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 2 0 0 7
Stockholm Synlab 0 9 0 0 25
Stockholm Unilabs, Stockholm 3 208 1 5 423
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 0 0
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 1 547 0 4 1 142
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 9 671 1 14 1 463
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 4 1238 0 14 2 726
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 2 617 0 2 1 292
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 9 776 1 15 2 195
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 3 659 0 4 1 302
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 19 819 2 28 1 846
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 2 280 1 3 720
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 2 488 0 2 1 182
Västra Götaland Unilabs, Skövde 1 452 0 2 850
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 1 623 0 2 1 378
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 2 538 0 3 1 201
Total, alla län 127 16 621 1 230 37 760

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RS-virus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där infektion med RS-virus har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under den pågående covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RS-virus betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RS-virus, vilket betyder att fler fall av RS-virus påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö). Från säsong 2023-2024 analyseras prover för Barn- och ungdomsavdelningen i Örnsköldsvik istället på Laboratoriemedicin Västernorrland i Sundsvall.