RS-virus: Riskgrupper och rekommendationer om förebyggande insatser

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har definierat riskgrupper bland barn och vuxna för allvarlig RS-virusinfektion. Utifrån det har Läkemedelsverket tagit fram en rekommendation om vilka barn som kan erbjudas förebyggande behandling inför och under vintern 2023/2024, och Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rekommendation om vilka vuxna som kan erbjudas vaccination.

Beslutsunderlag och rekommendationer

Målgruppen för rekommendationerna är regionernas huvudmän, smittskyddsenheter och hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna är dels ett underlag för regionala beslut om hur vaccination mot RS-virus ska erbjudas vuxna personer i riskgrupp, dels ett stöd för barnsjukvården.

Barn med vissa sjukdomar är prioriterade

De barn som har högst risk för att bli svårast sjuka i en RS-virusinfektion är barn som är födda för tidigt och barn med vissa sjukdomar. Även barn under 1 år har en hög risk för att bli svårt sjuka, och risken är högre ju yngre barnet är.

Folkhälsomyndigheten definierar riskgrupper bland barn i fyra nivåer. Läkemedelsverket utgår från dessa i sin rekommendation om vilka barn som kan erbjudas förebyggande behandling inför kommande vintersäsong. Sammanfattningsvis är barn med medicinska bakomliggande tillstånd prioriterade att få förebyggande behandling.

Vuxna som rekommenderas vaccin

Bland vuxna rekommenderas vaccination till två grupper: personer i riskgrupp för allvarlig RS-virusinfektion från 60 år samt personer 75 år och äldre.

Rekommendationerna kan ändras längre fram

Rekommendationerna kan komma att ändras inför framtida vintersäsonger utifrån ny kunskap och nya läkemedel.

Förebyggande hygienåtgärder kan skydda

Monoklonala antikroppar och vaccin erbjuds inte i allmänna program. Därför är det främst förebyggande hygienåtgärder som är de verktyg som finns för att förebygga RS-virusinfektion hos andra som riskerar allvarlig sjukdom, särskilt spädbarn.

Läs mer