Sammanfattning och bedömning

Inget fall av sars har rapporterats i Sverige under 2018 och inga analyser för SARS-coronavirus har efterfrågats. Under 2018 finns inga internationella rapporter om sars-fall hos människa.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om sars
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Laboratoriediagnostik av SARS-coronavirus
Information om beredskapsdiagnostik
Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive infektion med MERS-coronavirus
WHO:s information om sars (2004)
WHO:s utbrottsrapportering 2002–2003