Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades inga fall av sars i Sverige och inga analyser för SARS-coronavirus har efterfrågats. Under året finns inga internationella rapporter om sars-fall hos människa.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om sars
Tabellsamling – årsrapporter 2019
Laboratoriediagnostik av SARS-coronavirus
Information om beredskapsdiagnostik
Sjukdomsinformation om coronavirus inklusive infektion med MERS-coronavirus
WHO:s information om sars (2004)
WHO:s utbrottsrapportering 2002–2003