Yersiniainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Yersiniainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,620/00/00/00/01/0,620/00/00/00/00/00/0
Dalarna0/02/0,692/0,690/01/0,341/0,341/0,340/00/02/0,690/01/0,34
Gotland0/00/00/00/01/1,670/00/01/1,670/00/00/00/0
Gävleborg0/00/03/1,040/01/0,341/0,340/01/0,340/00/00/00/0
Halland0/00/02/0,590/03/0,890/02/0,590/03/0,890/00/02/0,59
Jämtland1/0,760/01/0,762/1,520/01/0,760/00/00/01/0,760/01/0,76
Jönköping1/0,270/02/0,550/01/0,270/00/01/0,270/00/00/01/0,27
Kalmar1/0,400/01/0,400/00/00/00/00/00/01/0,401/0,401/0,40
Kronoberg1/0,491/0,491/0,490/04/1,981/0,492/0,991/0,491/0,491/0,490/02/0,99
Norrbotten0/00/02/0,790/02/0,791/0,390/00/00/00/01/0,390/0
Skåne4/0,293/0,211/0,075/0,367/0,502/0,143/0,215/0,367/0,501/0,071/0,072/0,14
Stockholm7/0,293/0,129/0,375/0,2111/0,464/0,164/0,169/0,375/0,214/0,165/0,212/0,08
Södermanland0/01/0,330/03/1,000/00/01/0,330/02/0,670/00/01/0,33
Uppsala2/0,520/01/0,261/0,261/0,260/01/0,261/0,262/0,520/00/01/0,26
Värmland1/0,351/0,350/01/0,352/0,700/01/0,350/01/0,351/0,350/02/0,70
Västerbotten0/00/03/1,101/0,3612/4,413/1,100/01/0,361/0,361/0,361/0,361/0,36
Västernorrland1/0,400/03/1,221/0,403/1,221/0,400/01/0,400/00/00/01/0,40
Västmanland1/0,360/03/1,080/00/00/00/01/0,360/00/00/01/0,36
Västra Götaland7/0,407/0,4014/0,8113/0,7529/1,6813/0,755/0,285/0,286/0,349/0,527/0,408/0,46
Örebro0/03/0,981/0,321/0,321/0,320/01/0,320/01/0,320/00/01/0,32
Östergötland0/00/02/0,420/02/0,422/0,421/0,213/0,640/01/0,210/01/0,21
Totalt28/0,2721/0,2051/0,4933/0,3181/0,7831/0,3022/0,2130/0,2929/0,2822/0,2116/0,1529/0,28