Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2022

Lyssna

Här finns 2022 års rapporteringar om de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade.

De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning (publiceras löpande under våren).
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2022
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser (publiceras i maj).

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

  • Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2022

    Publicerad:

    Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2022 innehåller statistik över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper…

Årsrapporter per sjukdom

Årsrapporterna per sjukdom publiceras successivt under våren. För sjukdomar som normalt ökar under vinter- och vårperioden (influensa, calici, RSV, invasiva GAS, rotavirusinfektion) publiceras säsongsrapporter senare under året. Nedan A-Ö länkar till den senast publicerade årsrapporten per sjukdom och rapporter från andra år väljs via meny.

B

C

D

E

G

H

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

W

Z