Den svenska regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde i slutet av 2010 en överenskommelse om prestationsbaserad ersättning för patientsäkerhetsarbete i landstingen. Det var en tidsbegränsad satsning som pågick under perioden 2011–2014 och en av indikatorerna var förbättrad antibiotikaanvändning. Folkhälsomyndigheten var intresserad av att jämföra antibiotikaförsäljningens utveckling i Sverige under mätperioden med den i de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland. Därför sammanställdes data från Folkhälsomyndigheten med data från Folkehelseinstituttet i Norge, Statens Serum Institut i Danmark och Folkpensionsanstalt i Finland.

Antibiotikaförsäljning i Norden 2009-2014 (PDF, 61 kB)