Antibiotikaförbrukningen i Norden

Här finns en sammanställning av antibiotikaförsäljningen i Norden.

Den svenska regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gjorde i slutet av 2010 en överenskommelse om prestationsbaserad ersättning för patientsäkerhetsarbete i landstingen. Det var en tidsbegränsad satsning som pågick under perioden 2011–2014 och en av indikatorerna var förbättrad antibiotikaanvändning. Folkhälsomyndigheten var intresserad av att jämföra antibiotikaförsäljningens utveckling i Sverige under mätperioden med den i de nordiska länderna Norge, Danmark och Finland. Därför sammanställdes data från Folkhälsomyndigheten med data från Folkehelseinstituttet i Norge, Statens Serum Institut i Danmark och Folkpensionsanstalt i Finland.

Antibiotikaförsäljning i Norden 1978–2017, total försäljning, DDD/1000 invånare och dag (PDF, 118 kB)

Antibiotikaförsäljning i Norden 2009–2014, öppenvård, recept/1000 invånare (PDF, 61 kB)

Gå till toppen av sidan