Data finns tillgängliga hos ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten. Folkhälsomyndigheten koordinerar sammanställning av data i Sverige.