Antibiotikaförsäljning i Europa

Lyssna

Försäljningsdata för antibiotika, samt vissa läkemedel mot svamp och virus har samlats in för de europeiska länderna sedan 1997.

Data finns tillgängliga hos ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten. Folkhälsomyndigheten koordinerar sammanställning av data i Sverige.