Resultat från Nationella folkhälsoenkäten redovisas på två ställen i Folkhälsodata men med olika regional indelning. Nationella/regionala resultat redovisas under ”Nationella folkhälsoenkäten, nationella och regionala resultat”. Ett urval av dessa indikatorer presenteras på kommunnivå under ”Indikatorer efter folkhälsans 8 målområden”.

Viss statistik finns också som färdiga diagram och kartor i interaktiva faktablad.

Till Folkhälsodata

Till FolkhälsoStudio

Till Kommunfaktablad

Till faktablad om psykisk hälsa på läns- och kommunnivå

Läs mer

Om Folkhälsodata

Om FolkhälsoStudio