Vad finns i Indikatorlabbet?

Lyssna

I Indikatorlabbet kan du själv ta fram data och följa utvecklingen över tid inom ANDTS-området. Statistikverktyget innehåller cirka 200 indikatorer, med teman såsom tillgänglighet, konsumtion och användning, sjuklighet och förebyggande arbete.

Det finns till exempel data som visar:

  • Tillgång till alkohol samt tobaks- och nikotinprodukter, till exempel utifrån pris eller antal försäljningsställen
  • Kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter
  • Användning av alkohol, narkotika, dopning samt tobaks- och nikotinprodukter
  • Kommunernas ANDTS-förebyggande arbete
  • Skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
  • Vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak.

Filtrera och sortera indikatorerna

I Indikatorlabbet går det att sortera indikatorerna för att lättare hitta det du söker. Genom att kombinera olika filter kan man snabbt minska ner antalet indikatorer som är intressanta att studera närmare. Du kan sortera efter målområden i ANDTS-strategin, olika teman, geografisk indelning, indikatortyp eller indikatorns källa. Det går också att sortera på sakområde (A, N, D, T eller S) och det finns en sökruta för snabbsökning.

Bakgrund till indikatorerna

Indikatorerna i Indikatorlabbet baseras på de antagna indikatorer som Regeringens tillsatta arbetsgrupp under år 2011 föreslog som uppföljnings- och utvärderingsstruktur för ANDT-strategin. Sedan år 2016 tillgängliggörs även indikatorer från Länsrapportens undersökning. Ett löpande utvecklingsarbete pågår för att fler indikatorer ska kunna redovisas på läns- och kommunnivå.