Det finns till exempel data som visar:

  • Tillgång till alkohol och tobak, till exempel utifrån pris eller antal försäljningsställen
  • Kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen
  • Användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Kommunernas ANDT-förebyggande arbete
  • Skador utifrån eget och andras bruk av alkohol och narkotika
  • Vårdade samt dödsfall kopplade till alkohol, narkotika och tobak.

Indikatorerna i Indikatorlabbet baseras på de antagna indikatorer som Regeringens tillsatta arbetsgrupp under år 2011 föreslog som uppföljnings- och utvärderingsstruktur för ANDT-strategin. Sedan år 2016 tillgängliggörs även indikatorer från Länsrapportens undersökning. Ett löpande utvecklingsarbete pågår för att fler indikatorer ska kunna redovisas på läns- och kommunnivå.